Roletni.com.mk - Ролетни, венецијанер, вариолајт, комарници

Што имате поставено на вашите прозорци?

Што имате поставено на вашите прозорци?
Ролетни
211  57%
Венецијанер
110  29.7%
Комарници
29  7.8%
Вариолајт
20  5.4%

Број на гласачи  :  370
Прв глас  :  Четврток, 01 Октомври 2009 15:18
Последен глас  :  Вторник, 15 Октомври 2019 17:36
variolajt_so_boi.jpg